EL FATIHA

EL FATIHA
HAPËRIMI KAH TRANSCEDENCA

El-Fatiha, sure në fillim të Kuranit, përmban, në shtatë ajetet e saja, tërë Kuranin. Fatiha nuk është vetëm “hapja” (fatiha) e Librit të Shenjt, ajo është gjithashtu edhe hapja e ndërgjegjes njerëzore drejt Hyjnores, një hapërimi kah Transcendenca (e Përtejshme).
Njeriu i pavetëdijshëm, horizontal dhe i shpërqendruar, udhëhiqet nga kjo “hapje” për “të shkuar në anën tjetër”, për të hapëruar vetëdijen e tij që të jetë sa më afër te i Terr Realiteti, kah Absoluti të cilin surja e nderon qe në fjalën e parë.
Ky hapërim, kjo Rrugë e Ngritur kah i Tërr Realiteti fillon në botën e Iluzioni ku jemi me një vetëdije të thjeshtë, vazhdon me pranimin se ekziston diçka tjetër përveç kësaj bote nga balta, dhe shkohet kah diçka tjetër përveç këtij burgu me djallin në të, për ta arritur ndërgjegjen e duhur për afërsi me hyjnoren, sepse besojmë se ka ca dritë pas kaq shumë errësire
Kjo sure dhe ajo që vijon nuk është një tërësi e tekstit të destinuar për të lexuar dhe kuptuar, por mënyrë hyjnore, mrekulli, që operon në trup dhe në shpirt, për t’u udhëhequr vetëdija individuale e verbërisë fillestare kah Realitetit, duke hapëruar nga ekzistenca horizontale te Unitetit vertikal, hapërimi që është në të njëjtën kohë litar midis dy botëve.

“Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve” …

HU

NATA E KADRIT

NATA E KADRIT

NATËN E VLERËSUAR SA NJË JETË,
KADRI I ZOTIT KUR MBULON PLANETË,
DO E KALOJMË NË VIGJILE,
ME FALJE E LUTJE DHE NAFILE.

VËLLEZËR DHE MOTRA
JU DËSHIROJMË SUKSES,
MËSHIRA E ZOTIT
ËSHTË PËR ÇDO NDJESË.

DUA PËR SONTE

Ja Rabi!
Unë jam mëkatar,
më nevojitet falja.

Ja Hak
Nga e vërteta u largova
Ku është dalja,

Unë jam fajtor,
Ja Gafur!
më duhet ç’fajësimi

Unë jam borxhli,
Ja Gani!
nga detyrimet më nevojitet lirimi.

Ja Xhami!
O i krijesave Tubues!
Te Ti është kthimi

Ja Mumin
Për të vërtetën garantues
Në Ty është besimi

Pa dashurinë Tënde
Ja Rahman
jena të harruar.

Pa mëshirën Tënde
Ja Rahim
jena të dënuar.

Ja Allah
Me shefat të Habibullahit
nga harresa na shpëto

Ja HU
Mirësinë Tënde
në këtë ditë kalxo!

Inneke ,
Gafurun, Halimun,
Xhevadun, Kerimun,
Reufun, Rahim

Ja Allah
AMIN

DUAJA

U ndal një dervish para Tyrbes, i ngriti dy duart, e këndoj Kulhuvallahun, dhe ia filloj duasë …

Pas tij, dy vet e shikuan dhe e dëgjuan, dhe njëri tha:

“Qe, po i lutet të vdekurve!”

Dervishi i dëgjoj, e kreu duan, iu afrua këtyre dyve, duke i pyet:

“E ju, kur jeni në safen e dytë në Xhami, kujt i luteni, pra?”

Tha këto dhe shkoj pas punës së vetë, duke harruar menjëherë këtë episode.

A FALESH TI DERVISH?

E pyeten dervishin:

“A falesh?”

Dervishi iu tha me nxitim:

“Bajram, n’Bajram”

E pastaj e pyeten:

A pinë?

Dervishi ngadalë dhe me hezitim i tha:

“Aksham, n’Aksham”

Të kënaqur, se paragjykimet e tyre gjetën përgjigjet, u larguam me nxitim që ta përfolin dhe përbuzin dervishin.

E miku i dervishit, që ter kohen rinte pran, e pyeti:

“Pse iu përgjigje kështu?”

Dervishi ia shpjegoj:

“Ata i shohin gjera ashtu si janë vetë. Me pa pasë sabër, iu kisha thënë:

Çdo herë që i drejtohem Zotit është për mua festë (Bajram), e çdo natë kur bëj hizmet dehem nga dashuria për Atë (HU).”

Miku buzëqeshi dhe vazhdoj:

E me pa vetë për agjërimin?

Dervishi:

Ke e s’ke Ramazan, agjëroj për ditë nga neveri ndaj përbuzëseve, hidhërimi ndaj përfolësve, gjykimi ndaj paragjykueseve dhe gërdia ndaj kundërmimit të dyfytyrëshave. E Iftarin e kam faljen për ofenduesin, dua për gabuesin, se në secilin e shoh sprovën e Krijuesit. Për Syfyr konsumoj: Nderim për Zotin, Betimin se përveç Zotit, zot nuk ka, nijetin për gjithë të mirën ……

U ndal këtu dervishi, e shikoj mikun me kujdes e vazhdoj:

“E nëse për bukë e ujë më pyet, ato i ka rregulluar feja.”.

ASHIK JAM NË TY

Ashik jam në Ty
nga t’shpirti thellësi
Rruga e ashkut
është fuqi n’brendsi

Sheriati-i tarikatit
rruga është-e vërtetë
hakikati-marifeti
është dakiku-kur bëjmë jetë

Me m’thanë~mua unë
une “unë”~nuk jam
Unë kam-një ego
brenda tij~ nji xhan

Dashuria-jote
i imi~është rrëmbim
Qfarë dhimbje~të ëmbel
ka n’veti~ky shërim

Fuqia më humbi
për mu s’ka shpëtim
Çfarë është ku mezhebi
brenda besimit tim

Besimin kush e la
puna e mohimit
çfarë është ky mohim
në brendi besimit

Sulejmani, u tha,
e di të zogjve gjuhen
Sulejman ka
brenda Suleimanit

Sytë e Jonuzit
në zjarr janë
në derë është shërbëtori
e brenda sulltan

SEVERİM-BEN SENİ

SEVERİM-BEN SENİ
XHANDAN I~IÇERU
YOLUM VAR-DËR BU ER-
KANDANI-IÇERU

SHERİAT -TARİKAT
JOLDUR -VARANA
HAKİKATI-MARİFET
ANDAN İ-IÇERU

BENİ BEN-DE DEMEN
BENDE DE-ĞİLEM
BİR BEN VAR -DUR BENDE,
BENDEN I-IÇERU

SENIN AŞ-KIN BENI
BENDEN ALI-IPTIR
NE ŞIRIN ~DERD
BU DER~MANDAM I~IÇERU

KESİLDİ TAKATIM
DİZDE DERMAN YOK
BU NE MEZHEP
İMİŞ DİNDEN İÇERU

DINI TERKEDENIN
KÜFÜRDUR IŞ
BU NE KÜFÜRDUR
KI IMANEN IÇERU

SÜLEYMAN-KUŞ DİLİN
BİLİR DE-DİLER
SÜLEYMAN-VAR SÜLEY-
~MANDAN İ-IÇERU

YUNUS’UN GÖZLERI
HUNDUR ATEŞTIR
KAOINDA KUL VAR
SULKTANDAN IÇERU

A MUND?

A mund të lavdërosh
pa pa mrekulli?
Subhanallah!

A mund të falënderohesh
pa ndi kënaqësi?
Elhamdulilah!

A mund të kesh integritet
pa Zotin Një?
Lailaheilallah!

A mund të vetë dorëzohesh
pa ndi madhështi?
Allahuekber!

A mund të largohesh
nga besëtutnia?
Lahavlevelakuvete!

Përveç me Zotin
të Lartësuarin që Dinë.
Ilabilahi Aliul, Alim!

Amin!