PËR NE

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës (BTK), është organizëm ombrellë që i përfaqëson dervishët dhe Tarikatet e tyre.

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës është bashkësia fetare e dytë me madhësi në vend, dhe i përfshinë në veti tarikate (komunitetet e dervishëve) në Kosovë dhe diasporë. Në Kosovë ekzistojnë sot 8 Tarikate: Kaderi, Rifai, Saadi, Shazeli, Nakshibendi, Sinani, Bektashi, dhe Halveti. Shumics e Teqeve të Kosoës janë pë fshirë me organizimin e sotëm të BTK.

BTK është e ndërtuar mbi traditen e gjatë të kultivimit të besimit të kulluar, sherbimit ndaj Krijuesit, shërbimit për komb dhe për atdhe