JANAR-SHKURT

MARS-PRILL

MAJ-QERSHOR

KORRIK-GUSHT

SHTATOR-TETOR

NËNTOR-DHJETOR