Zyra Përfaqësuese në Prishtinë

Adresa Rr. Rumiu No. 23

10000 Prishtinë, Kosovë