Zyra Përfaqësuese në Prishtinë

Adresa Rr. Rumiu p.n.

10000 Prishtinë, Kosovë