Ndalesa e Veprimit të Teqeve, nga Kryesia e Bashkësisë Islame në Sarajevë, 11 gusht 1973