Tarikatet kundër urrejtjes
Dhikr in Rahovec – Sheh Mala 1969
Shejh Myhedini Shehu – Dhikri
DERVISHE LEJLA
HAXHI SHEJH HAKIU