FALEMINDERIT PËR KUJDES NË VITIN QE PO KALON

NË VITIN E RI 2021
JU DËSHIROJMË SHËNDET,
LUMTURI DHE SUKSES!

Kujdesi i juaj
për tu përmbajtur masave
të distancimit fizik,
higjienes së duarëve,
mbajtjes së mirëfillët të maskës,
gjatë nënd muajve të fundit,
të vitit 2020 fare mirë mund të jetë arsyeja, që dikush tjetër sot është i gjallë.

Te Zoti kthehemi,
me vepra tona gjykohemi,
e kush shpëton një jetë,
e ka shpëtu botën!

G Ë Z U A R !