G Ë Z U A R B A J R A M I N ! O J U M E A M A N E T !

Gëzo pleq dhe fëmij,
të cenueshmin merre me të mirë.

Farefisin me dhuratë e gëzon
sadakaja paqe le të bën.

Dora jonë të është e gjerë,
pa japë, si do t’merr?

Te Zoti të kthehemi
të Pastër e Bujarë,

me Besim, Saber
Hak dhe Punë të Mbarë!

G Ë Z U A R F E S T Ë N