HIQAJE 1

U ndal një dervish para Tyrbes, i ngriti dy duart, e këndoj Kulhuvallahun, dhe ia filloj duasë …

Pas tij, dy vet e shikuan dhe e dëgjuan, dhe njëri tha:

“Qe, po i lutet të vdekurve!”

Dervishi i dëgjoj, e kreu duan, iu afrua këtyre dyve, duke i pyet:

“E ju, kur jeni në safen e dytë në Xhami, kujt i luteni, pra?”

Tha këto dhe shkoj pas punës së vetë, duke harruar menjëherë këtë episode.