JENA TË TRISHTUAR DHE TË HIDHRUAR

NË KËTO DITET E RAMAZANIT BASHKIA E TIRANËS NDËRMUAR AKCIONIN E BEFASISHËM DHE BARBAR TË SHKATËRIMIT TË MUREVE TË TEQES SË HALVETIVE NË TIRANË.

KOHA E PËRZGJEDHUR DHE MËNYRA E KLANDESTINE E VEPRIMIT JANË MË SË OFENDURSE PËR BESIMTARET PRAN TARIKATEVE GJITHMBARË ETNIKUMIT SHQIPTAR.

FAMILJEN E PAZARËVE, QË PËRKUJDESET PËR VENDIN E SHENJËT, E NJOHIM SI TË URTË, CIVILIZUEME, NJERËZ TË LIGJIT, TË NDERIT, DHE TË KUPTUESHËME, PRA NUK PO SHOHIM ARSYE PSE PAT NEVOJË PËR VANADLIZËM NDAJ OBJEKTIT FETAR NË KËTË MRNYRË, E AS MË PAK NË KËTO DITET E SHENJTA. KINA BESU SE NGA E KALUARA E HIDHUR E KOMUNIZMIT TË ÇFRENUAR, SHQIPËRIA DHE SHQIPTARET NXUREN MËSIMIN, KY BESIM PO VENITET.

DO TË JENA PRAN VËLLAZËRVE TONË NË SHQIPËRI, SI GJITHMONË, NË PËRKRAHJEN E FRYMES FETARE TË PAQES DHE TË DREJTËS. SHPRESOJMË SE OBJEKTET E KULTIT DHE VENDE TONA TË SHENJTA DO TË RUHEN NGA KOJTJA DHE PADREJTËSIA E KOHËS.

LUTJET TONA JANË ME TEQEN E HALVETIVE, FAMILJEN PAZARI, DERVISHËT DHE MYHIBET E TEQES DHE TË TARIKATIT. BESOJMË SE QENDRESA DO TA BJEN ZGJIDHJEN E DUHUR.

PA FE S’KA ATDHE