MËSUESËVE

Kush do që më mësoj
një hap të bëj,
një fjalë ta kuptoj,
një shkronjë ta shkruaj,
thuaj!
E dua dhe e respektoj.

E Ai që me Penën
njeriun e mësoj,
në prezencë
të Vetëdijes Universale e afroj,
thuaj!
Atij i takojnë të gjitha
adhurime,
dhe e faleminderoj!

Ila Hu