MUHAMED Sistemi i Vlerave

Muhamed, është emri i Profetit (Zoti e bekoj), poashtu MUHAMED është edhe emri i Sistemit të Vlerave të një besimtari.

Kush i synon këto vlera, është në rrugën e ndërgjegjsimit. Rrugët e ndërgjegjsimit në Islam quhën TARIKAT.

Në mvarësi nga kultura, gjuha, mentaliteti, dhe temperamenti tarikatet e ndryshojnë pamjen e tyre, gjithmonë duke e ruajt esencën, përparimin shpirtëror dhe arritjen e qëllimit të krijimit, NJERIUN E PËRSOSUR (INSANI KAMIL).

Ndersa njeriu mund të portretizohet dhe karikaturohet, sistemi i vlerave i një besimi, mbetet plotësisht në duar të vet besimtarëve.

Muhamed, është emri i Profetit (Zoti e bekoj), poashtu shum musliman e kanë emrin Muhamed. Një musliman me emrin Muhamed, e që nuk është njeriu i mirë, është vet një karikaturë për emrin që e ka. Kësi Muhameda në botë ka me miliona. Me i shtu këtyre karikaturave të gjalla edhe një të vizatuar nuk bëhet puna e mirë, por nuk bëhet as kijameti. Karikatura përbuzëse, dhe të personalizuara janë pjesë jo fisnike e një kulture, të cilave duhet me u përgjigjë me urtësi me të cilën na mëson edebi i tarikateve:

“Mënyra më e mirë për t’u përgjigjur ndaj njeriut të keq është mos me i përngja!” – Shejh Abdul Kadir Gjilani (r.a)

Dhuna nuk është përgjigjëja Islame, sepse Islami ka për qëllim paqen me metodë paqësore. Përbuzja dhe dhuna nuk janë metodat e besimtarit….

“Shërbëtoret e Zotit janë ata që ecin modest nëpër tokë, e kur atyre me fjalë (të përbuzjes) u drejtohen injorantët, ata thonë: “Paqe me ju!” -SuraFurkan (25:63)