N A T A E B A J R A M I T

Ramazani 2022 u Plotësua
Besimtarëve të Përkushtuar
Ju Dëshirojmë
Adhurimin e Pranuar

RAMAZANI U PLOTËSUA

Sfida po mbaron
Ramazani u Plotësua,

i Pranuar le të jetë Adhurimi
i Besimtarit të Përkushtuar!

Në afrimin kah Zoti kush agjëroj,
llokmen e ndau, nuk turpëroj,

kush të vërtetën e këshilloj,
punët e mira i zbatoj,

sabrin ndaj krijesave kush tregoj,
në asgjë nuk teproj,

kush nuk urrej, dhe të ligën
me ma të miren e largoj,

le ta di se nuk gaboj
nuk është i harruar as i humbur
dhuratën e ka në
Xhenetin e Lumtur!