REALIZIMI I TË DREJTAVE FETARE

Qe nga fillimi i tetorit Bashkësia e Tarikateve të Kosovës është pajisur me Numrin Fiskal nga ATK.
Deri me tani këtë mundësi e gëzojnë:.
Bashkësia Islame
Bashkësia e Tarikateve
Kisha Ortodokse Serbe
Kisha Katolike
Kisha Evangjeliste
Bashkësia Hebreje
Kisha e Popullit të Zotit.