SOT NË AKSHAM TË DITËS DHJET
DALIM PREJ MAATEMIT
ZOTI JU BËFT KABULL IBADETE

Sot është dita kulmore e Maatemit, dita e martirizimit të Imam Huseinit (a.s.), fundi i tragjedisë personale dhe hyrja e tij në botën e përherëshme të figurave model për njerëzimin.

Ja Imam!
U flijove për Iman.
U fliju edhe familja
që e ruante frymen e Besimit
për të mbetir kujtimi
për të Vërtetën e Dinit.

Në aksham të ditës dhjetë, do të dalim prej Maatemit, të forcuar në identitet, besim autentik, të ripërtritur me vlera të qendresës, përkushtimit, devicionin shpirtërorë, dhe të bindur se pas vështirësive vjen shpëtimi.
Muslimanëve me tarikat, dervishanëve, familjeve të tyre, dhe të gjith komunitetit të tarikateve, besimtaëve dhe besimtareve ju përurojmë iibadetet e kompletuara, besimin e kulluar dhe shpirtin e frymëzuar.

KUSH PËR EHLI BEJTIN
KA QAJT E U MERZIT
ZOTI E PRANOFT
NË FIRDEUS PËR TË MIRËT