XHUMAJA

Urime Xhumaja,
dita e fiqrit,
dita e meditimit,
ibadetit dhe ziqrit.

E kush beson,
se xhumaja është çdo e premte,
u lajthitë,
sepse xhumaja është çdo ditë,
kur i tubon virtytet në mesxhit.

Para Zotit mu paraqitë.
Mu pa nefsi a u ngritë.
A nuk u zbukurove,
nuk ki abdes, nëse nuk përparove mbete ters.