DEKLARATA PARANDALIMI I DHUNES NË KONFLIKTE
DEKLARATË E BASHKËSISË SË TARIKATEVE, KORNIZA E VEPRIMIT SHOQËROR